ENGIE SERVICES
SP. Z O.O.
Więcej
GRUPA ENGIE
W POLSCE
Więcej

KONTAKT
Więcej
USŁUGI
Więcej

Ponad 20 lat ENGIE Services w Polsce

List Pana Jana Woźniaka - Prezesa Zarządu
KARIERA
Więcej

USŁUGI

OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW
Więcej
USŁUGI FACILITY MANAGEMENT
Więcej
USŁUGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Więcej
HELP DESK
Więcej

KONTAKT


ENGIE Services
Sp. z o.o.

Siedziba główna
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Tel: 22 375 90 40 ( do 44)
FAX 22 375 90 45
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek:
9:00 – 17:00
Biuro Regionu Południe
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel./fax: (32) 231 41 90
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek:
7:30 – 15:30


ENGIEServices_PL@engie.com

ENGIE Services
Sp. z o.o.

Siedziba główna
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Tel: 22 375 90 40 ( do 44)
FAX 22 375 90 45
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek:
9:00 – 17:00
Biuro Regionu Południe
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel./fax: (32) 231 41 90
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek:
7:30 – 15:30


ENGIEServices_PL@engie.com
DZIAŁ HANDLOWY

Filip Zdort
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

tel: +48 787 090 086
Filip.Zdort@engie.com
DZIAŁ HANDLOWY

Mirosław Romanik
Z-ca Dyrektora Sprzedaży, Ekspert Techniczny

tel: +48 600 803 891
Miroslaw.Romanik@engie.com
DZIAŁ HANDLOWY

Teresa Zatorska
Dyrektor Sprzedaży

tel: +48 602 578 466
Teresa.Zatorska@engie.com
DZIAŁ HANDLOWY

Dawid Maj
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

tel: +48 538 817 237
Dawid.Maj@engie.com
DZIAŁ OPERACYJNY

Marcin Biskup
Dyrektor Operacyjny

tel: +48 608 672 032
Marcin.Biskup@engie.com
DZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI

Anna Kozłowska
Kierownik Działu

tel: +48 660 761 407
Anna.Kozlowska@engie.com

DZIAŁ OPERACYJNY

Więcej

DZIAŁ KONTROLI FIN.
I KSIĘGOWOŚCI

Więcej

DZIAŁ KADR
I ADMINISTRACJI

Więcej

ENGIE Services Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8.
 2. z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu Data.Protection.PL@engie.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz ENGIE Services Sp. z o.o.
  • spółki należące do grupy kapitałowej,
  • banki – w zakresie obsługi płatności,
  • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli dotyczy,
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Akceptuję

ENGIE Services Sp. z o.o.

PROFIL FIRMY
Więcej
ZASADY ETYCZNE
Więcej
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Więcej
JAKOŚĆ I
ŚRODOWISKO
Więcej
POLITYKA BHP
Więcej

GRUPA ENGIE W POLSCE

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

ENGIE EC Słupsk
Sp. z o.o. ul. Koszalińska 3D
76-200 Słupsk
tel. (59) 848 63 00
Pogotowie Ciepłownicze tel. 993


www.ecslupsk.pl
USŁUGI KOMPLEKSOWE

ENGIE EC serwis
Sp. z o.o. ul. Kulczyńskiego 6
76-200 Słupsk
tel. (59) 847 44 80
Pogotowie Ciepłownicze tel. 993


www.engie-ecserwis.pl
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ENGIE Elektromontaż
Sp. z o.o. ul. Nasyp 6
44-100 Gliwice
tel. (32) 231 48 83


www.engie-elektromontaz.pl
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

ENGIE Złotów
Sp. z o.o. ul. Za Dworcem 3
77-400 Złotów
tel. (67) 263 29 69


www.cofely.zlotow.com
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

ENGIE Term
Sp. z o.o. ul. Za Dworcem 3
77-400 Złotów
tel. (67) 263 35 44


www.engie-term.pl
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

ENGIE Services
Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel. (22) 375 90 40 do 44


www.engie-services.pl
INSTALACJE MECHANICZNE

ENGIE Technika Instalacyjna
Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 58
00-717 Warszawa
tel. (22) 851 97 40


www.engie-instalacje.pl
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

ENGIE Zielona Energia
Sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. (32) 60 30 599


www.engie-zielonaenergia.pl

OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW

Zakres naszych usług obejmuje:

ZARZĄDZANIE

 • Nadzór i pomoc techniczną
  w fazie budowy
 • Nadzór gwarancyjny
  i pogwarancyjny
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Zarządzanie energią
 • Kontrolę i minimalizację kosztów
 • Zarządzanie aktywami
 • Dostosowanie działań do zmieniających się przepisów
 • System raportowania

OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ

 • Obsługa bieżąca
 • Inspekcje urządzeń i instalacji
 • Konserwacja urządzeń
 • Analiza awarii
 • Help Desk 24 h/7 dni
 • Serwis interwencyjny
  w przypadku zgłoszeń o awariach
 • Obsługa imprez specjalnych itp.
 • Aktualizacja dokumentacji

NAPRAWY I WYMIANY

 • Dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
 • Naprawy awaryjne
 • Usługi Złotej Rączki
 • Modernizacje

ENGIE Services świadczy kompleksowe usługi obsługi technicznej obiektów, ich zakres jest ukierunkowany na poprawę konkurencyjności nieruchomości i obejmuje usługi konserwacyjne, zarządzanie systemami i infrastrukturą techniczną, usługi konsultingowe oraz indywidualne rozwiązania inżynierskie.

Obsługujemy ponad 2 000 000 m2 powierzchni w Polsce. Naszym celem jest budowa wieloletnich relacji z Klientami, opartych na zaufaniu do naszych kompetencji oraz spełnianie obecnych
i przyszłych oczekiwań naszych Klientów. Cele te osiągamy poprzez ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa naszych usług i dążenie do zrównoważonego rozwoju, jednocześnie optymalizując koszty w całym okresie życia obsługiwanych obiektów. Rozwiązania, które proponujemy uwzględniają specyfikę i priorytety sektora i obiektu, dla których przygotowujemy model naszych usług.

ENGIE Services posiada kluczowe kompetencje w zakresie obsługi technicznej, w tym zarządzania krytycznego infrastrukturą techniczną w budynkach biurowych, przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, centrach danych, centrach logistycznych, centrach handlowych.


Zakres usług realizowanych przez ENGIE Services dotyczy następujących systemów budynkowych:

 • Instalacje elektroenergetyczne
 • Instalacje sanitarne i wodne
 • HVAC
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Systemy Kontroli Dostępu (SKD)
 • Systemy Kontroli Włamania i Napadu (SSWiN)
 • Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV)
 • Systemy nagłośnienia i audiowizualne
 • Systemy parkingowe
 • Systemy uzdatniania wody
 • Instalacje sprężonego powietrza
 • Systemy zarządzania budynkiem (BMS)
 • Pozostałą infrastrukturę techniczną obiektów

USŁUGI FACILITY MANAGEMENT

Obecnie nowoczesne miejsca pracy funkcjonują w bardzo dynamicznym środowisku. Dostarczenie satysfakcjonujący wielobranżowych usług wymaga inteligentnego zarządzania, integracji
i elastyczności.

Dlatego też, wielu naszych Klientów oczekuje od nas świadczenia zintegrowanych usług Facility Management. Na każde indywidualne zapotrzebowanie odpowiadamy wykorzystując interdyscyplinarne umiejętności naszych Pracowników, zapewniając optymalną efektywność.

Nasi Pracownicy są w pełni zaangażowani w poszukiwanie rozwiązań przyjaznych środowisku, dzięki którym osiągamy nie tylko wzrost efektywności biznesu ale także wzrost efektywności energetycznej.

Obecnie oferujemy nasze usługi Facility Management w sektorze przestrzeni biurowych, w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. W zależności od zakresu, usługi świadczone są we współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi lub bezpośrednio przez naszych Pracowników.


Usługi obejmują:

 • Obsługę techniczną
 • Obsługę Recepcji, Usługi Concierge, Zarządzanie Parkingami
 • Ochrona obiektu
 • Utrzymanie czystości
 • Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych
 • Catering
 • Inne usługi pomocnicze
 • Helpdesk - obsługa obiektu i zarządzanie

HELP DESK

Oferujemy usługi Help Desk, dostosowane do danego obiektu lub zapewniamy obsługę Help Desku Klienta, tak aby spełnić indywidualne potrzeby naszych Klientów.

System Help Desk ENGIE umożliwia zbieranie danych w celu identyfikacji jakości, dokumentowania przebiegu oraz poprawy procesów świadczenia usług. Każde zgłoszenie Użytkownika obiektu jest zapisane w help desku.


Użytkownicy, w czasie rzeczywistym mają możliwość:

 • Kontaktować się z help deskiem poprzez dowolne środki łączności
 • Śledzić proces realizacji danego zgłoszenia w czasie rzeczywistym
 • Oceny świadczonych usług
 • Proponować działania, mające na celu poprawę usług

Zarządca/Właściciel obiektu w czasie rzeczywistym ma możliwość:

 • Przeglądu wszystkich danych dotyczących usług
 • Bieżącego monitorowania SLA i KPI
 • Bezpośredniego eksportu danych z help desku w formacie Excel dla celów dalszych analiz
 • Przeglądania dokumentów załączonych do help desku
 • Monitorowania alarmów ze zdarzeń
 • Śledzenia poziomu satysfakcji Użytkowników obiektu

Dostępne moduły Help Desk:

 • Zgłoszenia serwisowe
 • Realizacja prac, akceptacje i fakturowanie
 • Dokumenty
 • PPM – Konserwacja planowana
 • Lista systemów i urządzeń
 • Zużycie mediów
 • Raporty i grafiki
 • Rezerwacje sal konferencyjnych

Na życzenie Państwa jesteśmy gotowi zaprezentować system Help Desk szczegółowo.

USŁUGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Nasze Usługi Efektywności Energetycznej pomagają naszym Klientom zidentyfikować potencjalne obszary oszczędności oraz propozycje konkretnych rozwiązań obniżających koszty i emisję dwutlenku węgla.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE
W OBSŁUGIWANYCH OBIEKTACH
Więcej
PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE Z GWARANCJAMI OSZCZĘDNOŚCI I FINANSOWANIEM W FORMULE PPP
Więcej
MONITORING ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH - ECOPANEL DLA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU
Więcej

PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE W OBSŁUGIWANYCH OBIEKTACH OBEJMUJĄ:

 • Analizę wstępną – identyfikujemy potencjalne obszary zmniejszenia zużycia energii poprzez analizy zachowania użytkowników, sprawność urządzeń, rodzaj odbiorników energii, procesy dostawy i wytwarzania energii
 • Analizę wykonalności projektów – wykonujemy szczegółową ocenę rozwiązań pod kątem efektywności technicznej i finansowej, ocenę ryzyka i proponujemy najbardziej efektywne rozwiązania do wdrożenia
 • Usługi inżynierskie projektowe – we współpracy z ENGIE Technika Instalacyjna (link do strony ETI), ENGIE Elektromontaż realizujemy usługi projektowe, analizy związane z cyklem życia projektu
 • Realizację i Zarządzanie Projektem – nasze zespoły ENGIE Services, ENGIE EC Services, ENGIE Technika Instalacyjna, ENGIE Elektromontaż posiadają wieloletnią praktykę w wykonawstwie przedsięwzięć energooszczędnych począwszy od wykonania studiów inżynierskich, projektu do zarządzania projektem i bezpieczeństwem oraz organizacji finansowania
 • Mierzenie efektów energooszczędnych i weryfikację danych – poprzez monitorowanie pomiarów i ich analizy istnieje możliwość zwiększania oszczędności, dostarczania danych umożliwiających lepsze zarzadzanie budżetem kosztów energii i dokładne prowadzenie oceny zmniejszania redukcji emisji

PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE Z GWARANCJAMI OSZCZĘDNOŚCI I FINANSOWANIEM W FORMULE PPP

ENGIE posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów PPP w Europie. W ramach segmentu naszej działalności tzw. Business to Territory posiadamy wiele programów i rozwiązań dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy przygotowani merytorycznie i finansowo do realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, w zakresie realizacji projektów energooszczędnych z udzieleniem gwarancji oszczędności, projektów modernizacyjnych, projektów rozwojowych w formule DBFMO (design, build, finance, manage, operate) z wieloletnim świadczeniem pełnych usług Facility Management.

Obecnie realizujemy trzy projekty w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego:

 • „Zaprojektowanie, przebudowa oraz utrzymanie domów studenckich przy ul. Badurskiego w Krakowie" - kontrakt 25 lat – ENGIE Services odpowiedzialne za utrzymanie budynków
  i wyposażenia
 • „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica" – kontrakt 15 lat - ENGIE Services odpowiedzialne za realizację całego kontraktu. Jest to pierwsza tego typu umowa w formule PPP w województwie wielkopolskim, a trzecia co do wartości w Polsce.
 • „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" – kontrakt 15 lat - ENGIE Services odpowiedzialne za realizację całego kontraktu. Umowa jest najwyższą pod względem wartości dotychczas podpisaną umową w ramach PPP na prace termomodernizacyjne.

Nasze usługi obejmują

 • Analizy stanu technicznego obiektów
 • Opracowanie propozycji zakresu modernizacji energooszczędnych, modernizacyjnych i odtworzeniowych
 • Wykonanie audytów energetycznych
 • Wykonanie projektów technicznych
 • Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń w zależności od zakresu modernizacji
 • Aranżację finansowania inwestycji
 • Podział ryzyka przedsięwzięcia w uzgodnieniu z Inwestorem
 • Finansowanie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem
 • Zarządzanie projektem
 • Wykonawstwo inwestycji
 • Świadczeniu usług Facility Management i obsługi technicznej w okresie kontraktu

MONITORING ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH - ECOPANEL DLA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU

Istotnym elementem procesu oszczędzania energii są codzienne zachowania Użytkowników obiektów. W praktyce monitoring oraz bieżąca prezentacja on-line zużycia mediów
w poszczególnych częściach budynków, wyświetlanie „Ecoporad” przypomina, że każdy może podjąć działanie wpływające na ochronę środowiska naturalnego, co jednocześnie ma wpływ na zmniejszenie kosztów. Ekopanel pokazuje jak duży wpływ na zużycie mediów i środowisko mają nawet drobne działania wielu osób. Centralnym elementem jest system informacji wizualnej ECOPanel, umieszczony w ogólnodostępnej przestrzeni obiektu. System jest uniwersalny i skalowalny, możliwy do stosowania zarówno w dużych obiektach biurowych, uniwersyteckich,
jak i małych szkołach.

System Ecopanel umożliwia:

 • Zdalny odczyt liczników mediów
 • Konfigurację raportów i porównań
 • Wprowadzenie informacji wizualnej
 • Przekazywanie danych do Użytkowników obiektów, Administratorów, Zarządców
 • Precyzyjną analizę danych
 • Automatyczne generowanie raportów
 • Włączenie do analizy wielu obiektów
 • Wspieranie edukacji ekologicznej

Zaloguj się do panelu

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)

1. Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
Są stosowane aby zapewnić użytkownikowi wygodne korzystanie z funkcjonalności serwisu, a także dostarczają właścicielom witryny określone informacje na temat korzystania z serwisu.
Zawierają nazwę strony internetowej, swój unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, nie służą do identyfikacji użytkownika ani do ustalenia jego tożsamości.

2. Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Właściciel serwisu wykorzestujue pliki cookies w celu:

 • Dostosowania strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
 • Możliwości logowania do serwisu, a także utrzymania sesji logowania przy otwieraniu nowych podstron serwisu.
 • Przygotowania statystyk preferencji i zachowań użytkownika na stronie, dane te zbierane są anonimowo i pomagają dostosować zawartość serwisu, a także ocenić popularność strony w sieci.

3. Google Analytics

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności

Rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe – pliki, które znajdują się w pamięci przeglądarki i pozostają w jej pamięci do zakończenia sesji czyli wyłączenia przeglądarki.
 • Stałe – pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to ustawienia przeglądarki wybrane przez użytkownika lub ustawienia domyślne.

 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu i wpływają na personalizację interfejsu.
 • Własne – pochodzą bezpośrednio z odwiedzanej strony internetowej.
 • Zewnętrzne – pochodzą z innych witryn, niż witryna odwiedzana.
 • Reklamowe – umożliwiają dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, którymi może być zainteresowany.
 • Bezpieczeństwa – są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia

4. Zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce

Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.
Informacje na ten temat można uzyskać na poniższych podstronach:

Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.