ENGIE SERVICES Ltd.
More
ENGIE IN POLAND
More

CONTACT
More
SERVICES
More

Over 20 years of ENGIE Services in Poland

Letter from Mr. Jan Woźniak - Chairman of the Board

SERVICES

TECHNICAL FACILITY MAINTENANCE
More
FACILITY MANAGEMENT SERVICES
More
ENERGY EFFICIENCY SERVICES
More
HELP DESK
More

CONTACT


ENGIE Services
Ltd.

Headquarters
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Tel: 22 375 90 40 ( do 44)
FAX 22 375 90 45
Open hours:
Monday - Friday
09:00 – 17:00 CET
Southern Region Office
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel./fax: (32) 231 41 90
Open hours:
Monday - Friday
07:30 – 15:30 CET


ENGIEServices_PL@engie.com

ENGIE Services
Ltd.

Headquarters
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Tel: 22 375 90 40 ( do 44)
FAX 22 375 90 45
Open hours:
Monday - Friday
09:00 – 17:00 CET
Southern Region Office
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel./fax: (32) 231 41 90
Open hours:
Monday - Friday
07:30 – 15:30 CET


ENGIEServices_PL@engie.com
SALES DEPARTMENT

Filip Zdort
Key Account Manager

tel: +48 787 090 086
Filip.Zdort@engie.com
SALES DEPARTMENT

Mirosław Romanik
Sales Associate Director / Technical Expert

tel: +48 600 803 891
Miroslaw.Romanik@engie.com
SALES DEPARTMENT

Teresa Zatorska
Sales Director

tel: +48 602 578 466
Teresa.Zatorska@engie.com
SALES DEPARTMENT

Dawid Maj
Key Account Manager

tel: +48 538 817 237
Dawid.Maj@engie.com
OPERATIONAL DEPARTMENT

Marcin Biskup
Operational Director

tel: +48 608 672 032
Marcin.Biskup@engie.com
HR & ADMINISTRATION DEPARTMENT

Anna Kozłowska
Department Manager

tel: +48 660 761 407
Anna.Kozlowska.com

OPERATIONAL DEP.

More

FINAN. CONTROL & ACCOUN. DEP.

More

HR & ADMIN. DEP.

More

ENGIE Services
Ltd.

Headquarters
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
Tel: 22 375 90 40 ( do 44)
FAX 22 375 90 45
Open hours:
Monday - Friday
09:00 – 17:00 CET
Southern Region Office
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel./fax: (32) 231 41 90
Open hours:
Monday - Friday
07:30 – 15:30 CE


ENGIEServices_PL@engie.com
SALES DEPARTMENT

Teresa Zatorska
Sales Director

tel: +48 602 578 466
Teresa.Zatorska@engie.com
SALES DEPARTMENT

Mirosław Romanik
Sales Associate Director / Technical Expert

tel: +48 600 803 891
Miroslaw.Romanik@engie.com
SALES DEPARTMENT

Filip Zdort
Key Account Manager

tel: +48 787 090 086
Filip.Zdort@engie.com
SALES DEPARTMENT

Dawid Maj
Key Account Manager

tel: +48 538 817 237
Dawid.Maj@engie.com
OPERATIONAL DEPARTMENT

Marcin Biskup
Operational Director

tel: +48 608 672 032
Marcin.Biskup@engie.com

OPERATIONAL DEP.

More

FINAN. CONTROL & ACCOUN. DEP.

More

HR & ADMIN. DEP.

More

ENGIE Services Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8.
 2. z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu Data.Protection.PL@engie.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz ENGIE Services Sp. z o.o.
  • spółki należące do grupy kapitałowej,
  • banki – w zakresie obsługi płatności,
  • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli dotyczy,
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Akceptuję

ENGIE Services Ltd.

ENGIE Services Ltd.
PROFILE
More
ETHICAL PRINCIPLES
More
PRIVACY POLICY
More
QUALITY & ENVIROMENT
More
HEALTH & SAFETY POLICY
More

ENGIE IN POLAND

DISTRICT HEATING

ENGIE EC Słupsk
Ltd. ul. Koszalińska 3D
76-200 Słupsk
tel. (59) 848 63 00
Hot Line tel. 993


www.ecslupsk.pl
TECHNICAL SERVICES

ENGIE EC serwis
Ltd. ul. Kulczyńskiego 6
76-200 Słupsk
tel. (59) 847 44 80
Hot Line tel. 993


www.engie-ecserwis.pl
ELECTRICAL INSTALLATIONS

ENGIE Elektromontaż
Ltd. ul. Nasyp 6
44-100 Gliwice
tel. (32) 231 48 83


www.engie-elektromontaz.pl
DISTRICT HEATING

ENGIE Złotów
Ltd. ul. Za Dworcem 3
77-400 Złotów
tel. (67) 263 29 69


www.cofely.zlotow.com
DISTRICT HEATING

ENGIE Term
Ltd. ul. Za Dworcem 3
77-400 Złotów
tel. (67) 263 35 44


www.engie-term.pl
FACILITY MANAGEMENT

ENGIE Services
SLtd. ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel. (22) 375 90 40 do 44


www.engie-services.pl
MECHANICAL INSTALLATIONS

ENGIE Technika Instalacyjna
Ltd. ul. Czerniakowska 58
00-717 Warszawa
tel. (22) 851 97 40


www.engie-instalacje.pl
PRODUCTION & SALES OF ELECTRICITY

ENGIE Zielona Energia
Ltd. ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. (32) 60 30 599


www.engie-zielonaenergia.pl

TECHNICAL FACILITY MAINTENANCE

Our scope of services includes:

MANAGEMENT

 • Supervision and technical support
  at the construction stage
 • Warranty and post-warranty
  supervision
 • Maintaining a Building Log Book
 • Energy management
 • Cost control and cost reduction
 • Asset management
 • Adjusting operations to suit
  changing regulations
 • Reporting systems

SERVICE & MAINTENANCE

 • Current maintenance
 • Equipment and installation inspections
 • Equipment maintenance
 • Break downs analysis
 • 24/7 Help Desk
 • Emergency service
  in case of a break down alarms
 • Special event services etc.
 • Updating of documentation

REPAIR & REPLACEMENT

 • Delivery and replacement of consumables and spare parts
 • Emergency repairs
 • Handyman services
 • Modernisations

ENGIE Services provides end-to-end technical facility maintenance. The scope has been developed to increase the competitiveness of the premises and includes maintenance, system and technical infrastructure management, consulting services and individual engineering solutions.

Our service provision covers over 2 000 000 m2 of space in Poland. Our goal is to create long-term relations with our customers, based on trust in our competence and meeting both the current and future expectations of our Customers. Continual increasing the safety of our services and striving to achieve sustainable development enables us to meet those targets and optimise costs over the whole life cycle of the service facilities. Our solutions take into account the nature and priorities of the sector and the facility for which we supply our services.

ENGIE Services has the required key competences in the scope of maintenance, including critical infrastructure management in office buildings, industrial facilities, public facilities, data centres, logistics centres and shopping centres.


The scope of company's services includes the following building systems:

 • Electrical and power installations
 • Water and sanitary installations
 • HVAC
 • Fire safety systemse
 • Access control systems (ACS)
 • Intrusion alarm systems (IAS)
 • Close-circuit television (CCTV)
 • Audio and audio-visual systems
 • Parking systems
 • Water treatment systems
 • Compressed air installations
 • Building management systems (BMS)
 • Other technical infrastructure of facilities

FACILITY MANAGEMENT SERVICES

Today the modern workplace functions in a very dynamic environment. Providing satisfactory multi-sector services requires intelligent management, integration and flexibility.

Therefore, many of our customers now expect us to provide integrated Facility Management Services. We react to every individual request using the interdisciplinary skills of our employees to provide optimal effectiveness.

Our employees are fully involved in the search for environment-friendly solutions, allowing us to achieve not only an increase in business effectiveness but also efficient energy use.

Currently we offer Facility Management Services in the sectors of office space, industrial facilities and public facilities. Depending on the scope, the services are performed in cooperation with our Business Partners or directly by our Employees.


The services include:

 • Technical services
 • Reception services, concierge services, and parking management
 • Facility security
 • Cleaning
 • All-year maintenance of external areas
 • Catering
 • Supplementary services
 • Helpdesk - facility maintenance and management

HELP DESK

We provide Help Desk services adjusted to a given facility or we provide Customer Help Desk services to meet our Customers' needs.

The ENGIE Help Desk system enables collection of data in order to identify quality, document the processes and improve service provision. Every request from a user is recorded in the help desk.


In real time Users are able to:

 • Contact the help desk by any means of communication
 • Track the process of completing a request in real time
 • Evaluate the provided services
 • Suggest actions to improve services

Facility Manager/Owner is able to:

 • Review all data related to the services
 • Monitor SLA and KPI
 • Export data from the help desk as an Excel file to perform further analyses
 • View documents attached to the help desk
 • Monitor event alarms
 • Track the satisfaction level of facility Users

The following Help Desk modules are available:

 • Service requests
 • Work progress, acceptance and invoicing
 • Documents
 • PPM – planned maintenance
 • List of systems and equipment
 • Media consumption
 • Reports and graphs
 • Conference rooms booking

We can present the Help Desk system in detail at Your request.

ENERGY EFFICIENCY SERVICES

Our efficient energy use services allow our customers to identify potential areas for savings and proposals for precise solutions to reduce costs and carbon dioxide emissions.

ENERGY EFFICIENCY PROJECTS
IN OUR CLIENTS' FACILITIES
More
ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING WITH GUARANTEED SAVINGS AND PPP FORMULA
More
MONITORING OF ENERGY CONSUMPTIONS - ECOPANEL FOR BUILDINGS' USERS
More

ENERGY EFFICIENCY PROJECTS IN OUR CLIENTS' FACILITIES

 • Preliminary analysis - we identify potential areas where energy use can be reduced, by analysing user behaviour, equipment efficiency, demand management, as well as the energy supply and production processes.
 • Project feasibility analysis - we conduct a detailed assessment of the solutions in the context of technical effectiveness, financial efficiency, and risk assessment; then we suggest the most effective solutions for implementation.
 • Engineering and design services - in cooperation with ENGIE Technika Instalacyjna and ENGIE Elektromontaż we provide project services and analyses related to the project life cycle.
 • Project Management and Implementation - ENGIE Services, ENGIE EC Services, ENGIE Technika Instalacyjna, and ENGIE Elektromontaż teams have many years of practical experience in conducting projects related to efficient energy use, from study and design phases to project and safety management, and the organisation of project financing
 • Measuring energy saving results and verifying the data - monitoring measurements and then analysing them enable us to increase savings and provide data for improved energy cost budget management and precise assessment of the reductions in emissions.

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING WITH GUARANTEED SAVINGS AND PPP FORMULA

ENGIE has many years of experience in conducting PPP projects in Europe. As a part of our Business to Territory activity, we have several programs and solutions dedicated to local government authorities. We are substantively and financially ready to conduct projects in the form of Public-Private Partnerships in the scope of energy performance contracting projects with guaranteed savings, modernisation projects, and development DBFMO projects (design, build, finance, manage, and operate). We have many years of experience in end-to-end Facility Management Service provision.

Currently we are conducting three Public-Private Partnership projects:

 • „Design, modernisation and maintenance of student dormitories on Badurskiego Street in Kraków" - 25 year contract, with ENGIE Services responsible for building and equipment maintenance.
 • „Thermal modernisation with management of heat sources in public facilities in Gmina Opalenica" - 15 year contract, with ENGIE Services responsible for the whole contract. This is the first agreement of this type of PPP in the Wielkopolska province, and the third for values in Poland.
 • „Thermal modernisation of educational buildings of Zgierz" - 15 year contract, with ENGIE Services responsible for the whole contract. The agreement is the highest in terms of the previously signed agreement in the framework of PPP thermo-modernization works.

Our services include:

 • Technical condition analysis
 • Developing proposals in the scope of energy-saving modernisation, related to modernisation and reconstruction
 • Conducting energy audits
 • Creating technical designs
 • Obtaining permits and approvals according to the scope of modernisation
 • Organising the financing for the investment
 • Risk-sharing, agreed with the Investor
 • Financing implementation, agreed with the Investor
 • Project management
 • Investment implementation
 • Providing Facility Management Services and technical support during the contract period

MONITORING OF ENERGY CONSUMPTIONS - ECOPANEL FOR BUILDINGS' USERS

The everyday behaviour of building users is a crucial element of the energy saving process. In practice, the monitoring and live on-line presentation of the use of media in different parts of the buildings, combined with showing "Ecoadvice", remind us that everyone can take steps to help protect the environment, which in turn results in cost reductions. Ecopanel shows the scope of influence on media use and the environment of even the smallest actions of many people. The ECOPanel visual information system is located in a generally accessible part of the facility and forms the central element of the system. The system is universal and scalable, and can be used in large office buildings, universities, or small schools.

The Ecopanel system enables:

 • Remote reading of the media counters
 • Configuration of reports and comparisons
 • Implementation of visual information
 • Transfer of data to the users, administrators and managers
 • Precise data analysis
 • Automatic report generation
 • Inclusion of multiple facilities in the analysis
 • Support for green education

OSDn - FOR DEVELOPERS AND FACILITY ADMINISTRATORS

Nowadays cities are areas where modern and efficient methods for supplying facilities with electric energy influence the quality and cost of life of the inhabitants as well as the profitability of commercial projects. Innovative and cost-effective energy solutions can form one of the sources of competitive advantage for a developer.

Obtaining such an advantage is possible thanks to cooperation with ENGIE, which takes the role of a local electric energy distributor (OSDn) for a given facility - a residential area or a commercial facility, which could be a shopping centre, an office building or a hotel. ENGIE can be, in the scope agreed on with the developer, responsible for the designed and used solutions in all aspects: technical, organisational, formal, legal, and financial.

The most important benefits for the developer and for the future users of the building, resulting from the form of agreement, are:

 • Support provided by a professional entity representing one of the largest energy groups in the world, at the same time open to the developer's requirements and reacting flexibly to the customers' needs.
 • Considerable time savings in the investment process. Changes to the project of a currently realised building do not require time-consuming arrangements with large operators of distribution systems.
 • Reducing costs of constructing an electricity grid.
 • High customer service standard, e.g. professional technical support and transparency of transactions.
 • Preferable prices for the distribution and sales of electric energy.
 • Solutions that increase the prestige of the facility, e.g. implementing "smart home" and "smart lighting" solutions, installing charging stations for electric cars, and local renewable energy sources.

Log in to panel

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES)

1. Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
Są stosowane aby zapewnić użytkownikowi wygodne korzystanie z funkcjonalności serwisu, a także dostarczają właścicielom witryny określone informacje na temat korzystania z serwisu.
Zawierają nazwę strony internetowej, swój unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, nie służą do identyfikacji użytkownika ani do ustalenia jego tożsamości.

2. Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Właściciel serwisu wykorzestujue pliki cookies w celu:

 • Dostosowania strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
 • Możliwości logowania do serwisu, a także utrzymania sesji logowania przy otwieraniu nowych podstron serwisu.
 • Przygotowania statystyk preferencji i zachowań użytkownika na stronie, dane te zbierane są anonimowo i pomagają dostosować zawartość serwisu, a także ocenić popularność strony w sieci.

3. Google Analytics

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności

Rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe – pliki, które znajdują się w pamięci przeglądarki i pozostają w jej pamięci do zakończenia sesji czyli wyłączenia przeglądarki.
 • Stałe – pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to ustawienia przeglądarki wybrane przez użytkownika lub ustawienia domyślne.

 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu i wpływają na personalizację interfejsu.
 • Własne – pochodzą bezpośrednio z odwiedzanej strony internetowej.
 • Zewnętrzne – pochodzą z innych witryn, niż witryna odwiedzana.
 • Reklamowe – umożliwiają dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, którymi może być zainteresowany.
 • Bezpieczeństwa – są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia

4. Zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce

Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.
Informacje na ten temat można uzyskać na poniższych podstronach:

Zmiany ustawień przeglądarki internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.