Polityka BHP

W ENGIE Services Sp. z o.o. bezpieczeństwo pracowników jest wartością nadrzędną.
Wierzymy, że wspólnie możemy stworzyć środowisko pracy, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Mając na uwadze dobro pracowników, w 2016 r. wprowadziliśmy system ISO 18001, jako narzędzie do ciągłego doskonalenia
i podwyższania standardów BHP. Widoczna poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zaangażowanie pracowników motywuje nas do podejmowania dalszych działań, poprawiających jakoś życia w pracy.

W naszej organizacji wspólnie budujemy świadomość pracowników, która z każdym dniem daje wymierne efekty. Na co dzień wszyscy pracujemy przestrzegając naszych "Reguł Ratujących Życie", które są zgodne ze światowym standardem Grupy ENGIE. Deklaracja najwyższego kierownictwa ENGIE Services Sp. z o.o. w obowiązującej polityce BHP, gwarantuje pracownikom troskę o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce. Poprzez wyżej wymienione działania chcemy również sprostać oczekiwaniom Klientów, którzy nam zaufali.

Nasze cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących w jej imieniu, którzy mają świadomość, że bezpieczeństwo pracy jest przede wszystkim troską o własne zdrowie i życie.

Polityka BHP

Zobacz

Certyfikat ISO

Zobacz

Reguły ratujące życie

Zobacz