Jakość i środowisko

Celem ENGIE Services Sp. z o.o. jest świadczenie usług z uwzględnieniem troski o oczekiwaną przez Klientów jakość świadczonej usługi, wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, tzw. dobrych praktyk inżynierskich oraz dbałości o środowisko naturalne.

Mając na uwadze powyższe w 2015 roku wdrożyliśmy w naszej firmie System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005 oraz standardu EMAS zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie co pozwoli jeszcze bardziej aktywnie realizować założone cele środowiskowe.

Polityka jakości

Zobacz

Polityka SZŚ i EMAS

Zobacz

Certyfikaty ISO

Zobacz

Deklaracja środowiskowa

Zobacz